STANDARD F200

EHK - Externí hodnocení kvality

Každý uživatel POCT přístroje je povinen se minimálně jednou ročně účastnit externího hodnocení kvality pro každý jeden parametr, který odpisuje na pojišťovnu. 

Průběh EHK

  1. Objednáte se na kontrolním cyklu EHK u dané společnosti. 
  2. Budou Vám zaslány kontrolní vzorky s vysvětlením postupu.
  3. Vzorek zanalyzujete a zašlete výsledky dodavateli (pomocí formuláře online, nebo poštou) do stanoveného termínu.
  4. Po vyhodnocení úspěšnosti obdržíte Zprávu a Cerfitikát.

Ceny EHK

Ceny se liší od firmy, u které budete EHK provádět a také podle testovaných parametrů.
Cena za jeden parametr se pohybuje mezi 1 500 – 3 000Kč bez DPH.

Máte dotazy, nebo potřebujete poradit?

Kontaktujte jednoho z našich obchodních zástupců.